Fotografisk Center 20 år – Åbningstale af Ingrid Fischer Jonge

Fotografisk Center 20 år – en jubilæumsudstilling

 

18. marts 2016. Ingrid Fischer Jonge

 

2.jpgIngrid Ficher Jonge af Krass Clement 

 

Mine damer og herrer, kære fotografer

Jeg vil gerne indlede denne lille tale med at takke Fotografisk Center for opfordringen til at være kurator på deres jubilæumsudstilling. Da jeg i sin tid fik opfordringen, sagde jeg straks ja, for jeg syntes, det lød som en spændende opgave og sjov udfordring.

Men Jeg skal så gerne indrømme, at jeg senere begyndte at gyse ved tanken – for hvad stiller man egentlig op med en jubilæumsudstilling? Bare ordet lyder jo lidt kedeligt, og man ser straks for sig en ophobning af billeder, hvor man kan finde eet fotografi fra hver udstilling igennem de sidste 20 år. Hvem har glæde af det?

Heldigvis stillede Kristine Kern tidligt i processen spørgsmålet, hvad Fotografisk Center havde betydet igennem årene for de danske fotografer. Og det spørgsmål havde for mig et klart og entydigt svar.

For det var udstillingsrækken ”Ung Dansk Fotografi”, som den daværende leder, Lars Schwander, implementerede tilbage i 1997.

Igennem årene har Fotografisk Center haft et varieret udstillingsprogram med meget forskellige udstillinger fra lige så forskellige perioder af fotografiets historie.

Men med udstillingsrækken ”Ung dansk Fotografi” blev vi mindet om, hvad der er nok så vigtigt, nemlig både den helt unge samtidskunst og så det, at give de unge talenter et laboratorium, hvor de kan afprøve bæredygtigheden af deres talenter og visioner.

28_TIU4427 Gudrun Hasle (Foto: Tina Umer)

Da Fotografisk Center fik ny ledelse i 2011 med Kristine Kern i spidsen, blev der for alvor sat fokus på samtidskunsten. Her gled udstillingsrækken ”Ung Dansk Fotografi” ind i programmet som en naturlig del af en større helhed. Men tiderne var også blevet en anden.

I slutningen af 90’erne, da Fotografisk Center startede, var det stadig sådan, at fotoudstillinger ofte blev vist på café-vægge og biblioteker. Skulle fotograferne endelig være så heldige, at de blev vist på et kunstmuseum, skulle man som regel finde fotoudstillingerne i nærheden af toiletterne, kiosken eller garderoben. Var man ung og uprøvet, nåede man aldrig længere end til café-væggene.

Men med Fotografisk Centers udstillingsrække ”Ung Dansk Fotografi” gav man de unge talenter professionelle rammer, og mange fik deres debut her. Og ser man henover listen af de ca. 70 unge fotografer, der har deltaget igennem årene, finder vi en række navne, som siden har fået en international karriere.

Det gav derfor god mening at fokusere på netop denne udstillingsrække i forbindelse med fejringen af Fotografisk Centers 20 års jubilæum. Og det giver sig selv, at der skulle foretages nogle valg, for, at vise alle 70 kunstnere, som havde været med i årenes løb, gav heller ingen mening.

2-2Tv – Adam Elm, th – Absalon Kirkeby (Foto: Tina Umer)

Opgaven måtte være at finde en lille håndfuld fra forskellige udstillinger op igennem årene. Det skulle være fotografer, der alle havde positioneret sig markant på kunstscenen i dag. Vigtigt var det også at undgå dem, der ofte havde været vist på andre udstillinger i Fotografisk Center for derigennem at understrege, at dagens fotokunstscene er fyldigt repræsenteret med kvalificerede folk.

Det skulle også være fotografer, der hver i sær havde deres eget kunstneriske udtryk og som samtidig var og er optaget af problemstillinger, som er centrale i samtidskunsten.

Efter en del research besluttede jeg at pege på Charlotte Haslund-Christense, Astrid Kruse Jensen, Adam Jeppesen, Gudrun Hasle, Absalon Kirkeby og Albert Elm.

Min grundide var, at I skulle deltage dels med værker fra den gang I var med i ”Ung Dansk Fotografi”, dels værker fra nu. Det er næsten lykkedes at gennemføre det koncept. Charlotte Haslund-Christensen meldte dog straks, at hun lige havde brændt de billeder, der i sin tid var med, og Adam Jeppesen, der bor i Argentina, havde ingen erindring om, hvad han udstillede. I stedet for har vi så skaffet billeder fra samme tidsperiode, så vi er næsten historisk korrekte.

2-1Tv – Adam Jeppesen, th – Astrid Kruse Jensen (Foto: Tina Umer)

Jeg vil ganske kort skitsere, hvad den enkelte arbejder med i sin fotografiske praksis.

Charlotte Haslund-Christensen tager afsæt i en antropologisk strategi, hvor bl.a. identiteten undersøges ud fra forskellige kulturelle sammenhænge og vor selvforståelse sættes i spil. Charlotte Haslund-Christensen deltog desuden i den første udgave af Ung Dansk Fotografi tilbage i 1997.

Astrid Kruse Jensen er optaget af det analoge fotografi og kemien, som knytter sig til det, men også af temaer, der kredser om erindringen som begreb og fænomen.

Adam Jeppesen har valgt at udfordre sig selv med et kamera som eneste sikker følgesvend på en strabadserende rejse gennem ufarbare naturområder i fremmede lande. Han fastholder det storladne og uendelig uden mindste reference til noget menneskeligt.

Gudrun Hasle arbejder med krop, sprog og bogstaver og bruger sin ordblindhed i en undersøgelse af identitet, men også familiestrukturen med dens magtrelationer, kærlighed og afhængighed er temaer hun er optaget af.

01_TIU4457Charlotte Haslund-Christensen (Foto: Tina Umer)

Absalon Kirkeby arbejder med billedet som æstetiske udtryk eller som visuel kommunikation, hvor der er et vist narrativt afsæt i virkeligheden. Han manipulerer frit i det digitale billede, men graden af manipulationer afhænger af den bagved liggende strategi. Visualiteten i billedet modstilles narrativitetens næsten nulpunkt.

Albert Elm udforsker sit privatliv med venner, de nære omgivelser, det upåagtede mellemrum, fremmede kulturer. Man kunne også sige det banale i det nære. Billederne blandes, så nye sammenhænge opstår i det narrative forløb.

Det turde fremgå af det netop sagte, at mangfoldigheden er stor i tidens kunstfotografi. Der er tale om en pluralisme, som ikke lader sig indhegne af kategorier eller begreber.

Og med denne udstilling, som vi åbner i dag gives der lidt et bud på hvordan dansk fotokunst har foldet sig ud gennem de sidste 20 år. Her er både analogt og digitalt fotografi, og man leder forgæves, hvis man søger en udviklingshistorie for fotokunsten.

2-4Absalon Kirkeby (Foto: Tina Umer)

Den store historie er imidlertid, at vi her til lands nu har en fotokunst, som har indtaget sin naturlige plads på kunstscenen. Fotokunst var ikke noget man talte om for 20 år siden. Ordet indgik ganske enkelt ikke i den fotografiske selvforståelse. Men fotokunstens position blev etableret her i landet netop i de år Fotografisk Center har eksisteret og i det forløb, har Fotografisk Center spillet en væsentlig rolle.

 Det har været en stor fornøjelse at lave denne udstilling, og jeg vil gerne takke jer seks kunstnere for det meget fine samarbejde, vi har haft hele vejen i processen.

Det har været sjovt og lærerigt.

Jeg vil også takke det super professionelle hold, der arbejder her på Fotografisk Center. Morten Brohammer og hans kvalificerede ophængerhold. Og grafiker Nilas Andersen, der med sikker hånd har styret den flotte plakat og kataloget. Takkes skal også Anina Lyck Uldum og Rikke Mari Christiansen, der begge har trukket i trådene i administrationen og sørget for at alt faldt på plads.

Sidst men ikke mindst vil jeg takke dig Kristine Kern for overhovedet at have tænkt på mig i sin tid og for det fine samarbejde vi har haft. Meget professionelt og med rettidig omhu, som man siger. Det har været en fornøjelse.

Tak

2-3Adam Jeppesen (Foto: Tina Umer)

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s