Vildt, forstyrrende og blændende smukt: betragtninger af fotografiet i mixed media kunst

Af: Nikolaj Callesen

Jeg har længe interesseret mig for fotografiets både emotionelle og æstetiske kvaliteter. Dets evne til at bevæge og røre sin beskuer, at stå frem på egne betingelser, til at kunne mediere et erfaret nærvær, både æstetisk og substantielt. Fra tid til anden er jeg i tvivl. Naturlig tvivl, for fotografiet er i tiden til stede og medskaber vores fælles virkelighed mere end noget andet aktuelt medie. Gentagelsen er et vilkår, og hvor ofte provokeres vi ikke netop af det polerede, det parfumerede, af kopierne, der genskaber vores delte verden, uden virkelig at ville andet end at bekræfte en etableret tilstand? Det er provokerende – hvor smukt det end kan tage sig ud, så er det en forstillelse der skurrer mod vores natur, mod bevægelsen, mod vekselvirkningerne.

De smulte vande og bevægelsen mod forandring

Af historien og kunsthistorien, er der guld at finde i forhold til forstillelsen, de smulte vande, i forhold til opbrud med det eksisterende. Der er fotografiets rolle dobbelt. Ofte er det den etablerede orden der søges manifesteret, og fordi fotografiet er så forunderligt refererende til en fælles virkelighed, via dets mekanisk/elektroniske registrering af selveste lyset, besidder det denne kraftfulde moderne egenskab til at markere fælles erfaringer. ”Det har været” – fotografiet ”klæber” til virkeligheden.Derfor kan det selv samme fotografi også bruges til at afbryde, forstyrre og genskabe det definerede, det etablerede, eksempelvis når det sættes i scene på nye måder, i nye uventede sammenhænge, som det gør det i collagen, i det digitalt manipulerede, eller i forskellige former for mixed media.

©Raoul Hausmann: “The Art Critic” 1919-20

Dada, nybrud og fotografi.

I tiden under og efter første verdenskrig var dadaisterne og surrealisterne opmærksomme på og søgte noget nyt og andet. Romantikken og fremskridstspositivismen fra århundredeskiftet var afløst af civilisationernes nedsmeltning i krigens ragnarok og kaos. Dadaisterne og surrealisterne så det som en opgave at lade kunsten tale ind i og være med til at definere nye veje igennem og udover det etablerede, først og fremmest ved at være kritisk overfor den dominerende kultur og kunstforståelse. Fotografiet blev hurtigt et yndet medie i arbejdet med at skabe nye frirum for kreativitet og nybrud.

©Dora Maar “Model I badetøj” 1936

Konventioner blev i mellemkrigstiden udfordret, pillet fra hinanden, kritiseret. Frem stod nye kreative former, provokerende, – grove, og blide, æstetiske og smukke udtryk i nye antræk. Opbrud og kritik skabte rum for det nye, og frem kom fotokunst der var præget af eksperimenterende leg og politisk skarphed. I Dora Maars eksempel blev det også til en ny udfordring af konventionelle kønsroller og forstillede parfumerede kvindelige skønhedsidealer. Ironi og humor balanceres i hendes arbejde med nye former for emotionelle som æstetiske udtryk. Fotografiet trådte frem i nye sammensætninger, i collagen, og i varierende teknisk eksperimenteren. Tidens kunstnere var sig bevidste om fotografiets særlige betydning, dets evne til at fastholde det etablerede, og brugte på den måde selv samme medie til at stille spørgsmål ved dets virkeligheds gengivelse, ved kulturen og ved traditioner kunstnerisk som politisk.

©Richard Hamilton, “Just what was it that made yesterday’s homes so different, so appealing”? 1956

Forbrugersamfund, pop-art og kampen om fotografiets betydninger

Den abstrakte ekspressionisme i malerkunsten søgte at bringe nybrud og frirum til en verden efter anden verdenskrigs traumer og tvivl. Nu var sejrherrerne med USA i spidsen i gang med at definere en ny anden halvdel af det tyvende århundrede. Forbrugersamfundene grødede, og kunstnere som Richard Hamilton og Andy Warhol, legede bevidst med massekulturens virkemidler. Referencerne til modeblade, Hollywood og reklamerne blev bl.a. i kunsten bragt ind i den stadige diskussion om etablerede former og muligheden for at tænker rammer anderledes. I første omgang ved at være kritisk, ved at undersøge hvorledes eksempelvis fotografiet fastholder politiske og kulturelle værdier- hvordan kunne de tænkes anderledes var centrale spørgsmål i 60’ernes kulturdebat. Det var et stadigt arbejde med at reflektere over hvad samfundet skaber af værdi og betydning, bl.a. igennem at stille sig kritisk overfor en lang række etablerede traditioner indenfor f.eks. kunst, videnskab, politik, race og køn. Fotografiet kom også i kunsten i langt højere grad i centrum for en del af denne debat og refleksion. Nye kreative udformninger søgtes at rokke ved det etablerede, samtidig med forsøgene på at skabe nye kreative frirum, nye ideer, ny kraftfulde både legende og sanselige udtryk.

©Robert Rauschenberg, 1967

Robert Rauschenberg benyttede sig i høj grad af at sætte definerede referencer i det etablerede fotografi, i nye materielle sammenhænge og dialoger imellem forskelligt billedmateriale i hans værker, til på den måde at skabe nye rum for dynamiske udtryk. Rauschensbergs værker i denne periode er fulde af skaberglæde, af sanselighed, og han viser en tydelig bevidsthed om at ville skabe sig kunstneriske frirum med mere og andet end gentagelsen, andet end bekræftelsen af det eksisterende, med stærke emotionelle udtryk der samtidig med nybrud og opbrud kalder på både indlevelse og tilstedeværelse.

Samtidig kritik og kreativitet via fotografi i nye former.

De senere år, har fotografiet indenfor kunsten etableret en status og gennemslagskraft også i arbejdet med collage, i mixed media og efterhånden også i digitalt eksperimenterende fotokunst.

Eksistentielle og personlige projekter gør ofte brug af fotografiet i erindringsprojekter og i mere ekspressionistiske udtryk, men også i mere abstrakte former søges mediets grænser og nyfortolkning. I bevidsthed om fotografiets stærke måde at referere til en ydre erfaret fælles virkelighed, er det et yndet medie via engagementet og legen med fotografiets konventioner, til at søge det oprigtige og det direkte autentiske.

©Marianne Katser, 2017
©Masahisa Fukase, ”Hibi”, 2016
©Margaret Lansink 2018

Også i samtidige mere identitetspolitiske værker, er fotografiet et yndet medie i collage og mixed media-arbejder.

©Tay Butler, 2016
©Naghmeh Navabi, 2018

   

©Dou_ble_you, “Golden Rooster Stands on One leg” april 2020

Det skønne, det blide og nybruddet.

Der findes i megen mixed media art hvor fotografiet indgår, en fin syntese imellem at udtrykke sig med oprigtighed, noget emotionelt, kraftfuldt og rørende og samtidig at kunne ryste, og løsne etablerede billedsprog og afmontere kulturelle dogmer. Dette at provokere og modstå gentagelsen, det forstilte og besnærende, synes centralt i de stærke kunstværker vi kender historisk og det vi også kan reagere på og engagere os i i dag. Det er en vekselvirkning imellem det smukke, det skønne, det kraftfulde og blide, det der inviterer vores sansning, og så opbruddet, brydningen med etablerede former og forståelser af hvorledes det skønne bruges og en forståelse i tiden af hvad det indikerer og hvad det legitimerer. Det er kunstens, og her fotografiets fineste formål at løfte os, skabe de fine bevægelser i sind og krop hos hver enkelt, der danner grobund for at vi netop bevæger os, tør erkende, forny og ændre os.

Gerhard Richters livsværk står som et smukt, sørgmodigt, vitalt og altid søgende vidnesbyrd og en spejling af mange af de strømninger vi har set i kunst og samfund de sidste 40-50 år. Hans billede ”Family album” fra 1989 opsummerer måske den grundlæggende længsel efter det lige til nære og varme, i en verden, hvor medier og den overvældende moderne kommunikations- og informationsmængde, ofte er den uendeligt fremmede ramme vi må finde den i.

©Gerhard Richter, ”Family, 5.5.89” 1989

             

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s