NORDISKE UDVEKSLINGER – INDRE OG YDRE LANDSKABER / NORDIC EXCHANGE – INNER AND OUTER LANDSCAPES

Af Kirstine Schiess Højmose, Fotografisk Center

NORDISKE UDVEKSLINGER – INDRE OG YDRE LANDSKABER
Kunstnerpræsentation: Tonje Bøe Birkeland

Tempelfjorden (2009)
Tempelfjorden (2009), Aline Victoria Birkeland (1870-1952)

Tonje Bøe Birkeland er født i Norge i 1985 og uddannet fra Bergens Kunstakademi i 2012. For mere info se: http://www.tonjebirkeland.com

I august 2014 åbner Fotografisk Center udstillingen Nordiske udvekslinger – Indre og ydre landskaber med deltagelse af fem unge nordiske kunstnere: Tonje Bøe Birkeland (Norge), Anni Leppälä (Finland), Johan Bergström (Sverige), Ingvar Högni Ragnarsson (Island) og Ditte Knus Tønnesen (Danmark). Udstillingen er det første tiltag i Fotografisk Centers nystartede netværk for unge fotokunstnere: Nordiske udvekslinger. Vi ønsker med netværket at skabe flere udstillingsmuligheder for unge fotokunstnere, at facilitere samarbejder på tværs af de nordiske lande og i et større perspektiv styrke scenen for fotokunst i Norden.

Udstillingen Indre og ydre landskaber undersøger landskabet som motiv, abstraktion og betydning i kunsten i dag. På udstillingen vil man både kunne dykke ned i landskabet som en historisk og kulturel konstruktion og i landskaber, der optræder som et ydre billede på menneskets indre.
Udstillingen viser værker, der på forskellig vis arbejder med indre og ydre landskaber, med forholdet mellem menneske og natur og som udfolder fortællinger, stemninger og universer på grænsen mellem det romantiske, mystiske, iscenesatte og konceptuelle.

(De fire andre kunstnere bliver præsenteret her på bloggen de kommende måneder.)

For mere info og mulige samarbejder kontakt udstillingens kurator Kirstine Schiess Højmose: kh@photography.dk

NORDIC EXCHANGE – INNER AND OUTER LANDSCAPES
Artist presentation: Tonje Bøe Birkeland

Tonje Bøe Birkeland was born in Norway in 1985. She graduated from Bergen National Academy of The Arts in 2012. More info at: http://www.tonjebirkeland.com

In August 2014 Fotografisk Center will present the exhibition Nordic Exchange – Inner and Outer Landscapes showing five young Nordic artists working with photography: Tonje Bøe Birkeland (Norway), Anni Leppälä (Finland), Johan Bergström (Sweden), Ingvar Högni Ragnarsson (Island) og Ditte Knus Tønnesen (Denmark).
The exhibition is the first project in Fotografisk Center’s newly started network Nordic Exchange – a network made to help facilitate exhibitions, collaborations and exchanges between young artists working with photography – and in a broader perspective strengthen the scene for art photography across the Nordic countries.

The exhibition Inner and Outer Landscapes will explore landscapes as motif, abstraction and their significance in art today. In the exhibition you will be able to experience the landscape as a historical and cultural construction and landscapes symbolizing an external image of man’s inner.
The exhibition will feature photographic series that all work differently with inner and outer landscapes, with the relationship between human and nature and show stories, atmospheres and universes for us balancing between the romantic, mystic, staged and conceptual.

(The other four artists will be presented at this blog during the coming months)

For more info and possible collaborations please contact the exhibition’s curator Kirstine Schiess Højmose: kh@photography.dk.

Plate # 4 Papa Westray (2013), fra Luelle Magdalon Lumiére (1873-1973)
Plate # 4 Papa Westray (2013), Luelle Magdalon Lumiére (1873-1973)

En smagsprøve på Tonje Bøe Birkelands projekter / A sample of the work of Tonje Bøe Birkeland:

KARAKTERENE

REISEN SOM PRAKSIS

Reiser og iscenesettelser er utgangspunktet for min prosjekter. Fotografier, i kombinasjon med tekst, former ’Karakterene’. Reisene er en metafor for en indre reise, ’Karakterene’ representerer den skapende kunstneren, forankret i fortiden og utvidete selvportrett. Hver karakter symboliserer aspekter av egen karakter og samtidig menneskelige, allmenngyldige trekk, samtidig som de minner oss om at tiden går og hvordan vi mennesker evner å skape historie.   

De tidløse landskapene er scener for en reise tilbake i tid, der de viser uendeligheten og følelsen av tidløshet og antyder muligheten for nye oppdagelser.

Som kunstner reiser jeg på eventyr. Erfaringene fra reisene omformer karakterens fortelling; en utveksling dere jeg er avhengig av min egne erfaringer for å skape en annens fortelling. Jeg reiser i rom, forsøker å reise i tid, for å iscenesette og fotografere en annens fortellinger.

Fortid blir en metode for å innse hva vi er en del av. Kanskje savner vi hvordan uframkommelighet skapte utferdstrang til ukjent territorium – og hvordan en fysisk reise symboliserte en indre ferd mot selvstendighet og selvinnsikt.

THE CHARACTERS

THE JOURNEY AS PRAXIS

Travels and the act of staging is the starting point of my projects. Photographs combined with text and found objects shape ‘The Characters’. The journey is a metaphor for an inner journey. The characters represent the artist, simultaneously founded in the past and as extended self-portraits. Each character represents aspects of my own personality, yet they are universal. The characters remind us about the passage of time and how we create history.

The timeless landscapes become stages for time travel, journeys back in time, as they show us eternity, a sensation of timelessness and suggest the possibility of new discoveries.

As an artist I embark on an adventure. The experiences from these journeys reshape the story of each character – an exchange where I am depending on personal experiences to create the story of someone else. I travel in space, through an attempt to travel in time, to stage another woman and her stories.

Past becomes a method to realize what we are a part of. Perhaps we miss how Unknown Territory, open space where no name or details are mapped yet, created wanderlust – and how the physical experience of a journey symbolized an inner journey towards independence, comprehension and inner consciousness.

ALINE VICTORIA BIRKELAND (1870-1952)

01_aline_victoria_birkeland
Aline Victoria Birkeland (2008)
04_gulfjellet
Gulfjellet (2008)

Aline Victoria Birkeland (1870-1952), reiser på forskningstokter i polare områder i overgangen mellom det nittende og tjuende århundre. Hun sliter med et samfunns forventninger og ser seg nødt til å skjule egne evner. Hun gjør et funn, graver det ned igjen, for å skrive et brev til sitt barnebarn mange år senere, med et ønske om at barnebarnet reiser tilbake til Svalbard for å grave funnet opp igjen.

The researcher Aline Victoria Birkeland travels in the arctic regions and Svalbard at the turn of the twentieth century. She struggles with social expectations and is forced to hide her own scientific discoveries. She realizes she has done an important discovery, hides it by digging it back in the ground. Many years later, she writes a letter to her granddaughter, where she tries to convince her to travel back to Svalbard to reveal the discovery.

TUVA TENGEL (1901-1985) LETTERS FROM MONGOLIA

Tuva Tengel (2013)
Tuva Tengel (2013)
07_baga_gazryn_chuluu_1929
Baga Gazryn Chuluu 1929 (2012)

Ørkenfareren Tuva Tengel (1901-1985) reiser i Gobiørkenen mellom 1927 og 1937. Tuva var ikke den første. Ekspedisjoner har søkt Edens Hage, Menneskets Opprinnelse, i ørkenen før henne. Deres beretninger har vekket eventyrlyst; Tuva vil se dette landskapet. Hun tar med kamera og dagbok, reiser sørover mot solen, inn i Ukjent Territorium. Hun drives av en eventyrlyst så sterk at hun tidvis virker besatt, overlegen og skruppelløs, tidvis overraskende klarsynt, ærlig og forut for sin tid, idet hun uredd kommenterer sine erfaringer i Mongolias ørken.

The desert pioneer Tuva Tengel travels in Mongolia from 1927 to 1937. Quite recently in the Gobi, Expeditions has sought The Garden of Eden, The Origin of Man. Their stories have evoked restlessness; Tuva wants to see this for herself. She brings her camera and notebook and travels south towards the sun, enters Unknown Territory. She is driven by her adventurous spirit, and inherent power that from time to time makes her quite ruthless – either haunted or on her high horse. Yet, she is surprisingly clairvoyant, honest and ahead of her time, as she comments her experiences in the Gobi desert.

LUELLE MAGDALON LUMIÉRE (1873-1973)

Luelle 1900 (2013)
Luelle 1900 (2013)
Plate # 8 Hausdalshorgi (2014)
Plate # 8 Hausdalshorgi (2014)

Luelle Magdalon Lumiére (1873-1973), stereofotograf med høydepunktet i sin  karriere rundt 1913, er en flyktig skygge som aldri slår seg til ro. Som ung vandrer hun i fjellheimen på Vestlandet. Hun går ombord på et skip og reiser vestover til enorme skyskrapere i New York, utkanten av Brooklyn og strandpromenaden på Coney Island. En dag forlater hun alt, for å vende tilbake mot nord, først til Papa Westray, Orknøyene. Alltid er hun på vei videre, drevet av mystikk, illusjon og magi, fra en øy, en selvstendig virkelighet, til den neste.

Luelle Magdalon Lumiére, stereo photographer, reaches the peak of her career around 1913. Luelle is a restless, yet strong woman that never settles. In her earlier years she wanders among the mountains of western Norway. Later she gets aboard a ship and travels west to the enormous urbanity of New York, the frontiers of Brooklyn and the boardwalks of Coney Island. One day she leaves to travel back north, first to Papa Westray, Orkney – travelling forth, driven by mystery, illusion and magic, from one island, one independent reality, to the next.

———

Alle billeder / all images copyright Tonje Bøe Birkeland

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s